ร.7 สละราชสมบัติ

คณะราษฎร 2475 ชื่อนี้เป็นชื่อที่คนไทย ไม่ว่าจะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย จะรู้มากรู้น้อยในเรื่องการเมืองการปกครองมากแค่ไหน ก็จำเป็นจะต้องรู้จัก เพราะพวกเขาคือกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศ พวกเขาคือกลุ่มคนที่เป็นประวัติศาสตร์ จะดีหรือชั่วแต่เรามีวันนี้เพราะคนกลุ่มนี้ และควรค่าอย่างยิ่งที่ ข่าวเด่น ประเด็นฮอต จะมารื้อฟื้นความหลังให้ทุกคนในร่วมรำลึกหรือรู้จักกับพวกเขาอีกครั้ง

คณะราษฎร 2475 จุดเปลี่ยนแห่งสยามประเทศ

ก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่า บุคคลกลุ่มนี้มีใครกับบ้างในตอนเริ่มต้น ซึ่งได้แก่ 

1. ร้อยโท แปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส

2. ปรีดี พนมยงค์ นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศฝรั่งเศส

3. ร้อยโท ประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส

4. ร้อยตรี ทัศนัย มิตรภักดี นักเรียนวิชาทหารม้า ประเทศฝรั่งเศส

5. ตั้ว ลพานุกรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

6. จรูญ สิงหเสนี ผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส

7. แนบ พหลโยธิน นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศอังกฤษ

คณะราษฎร 2475 รูป2

ซึ่งต่อมาเมื่อก็มีสมาชิกมากขึ้น จนเข้มแข็งพอที่จะก่อการ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ หากจะกล่าวโดยย่อคือ พวกเขามีความเห็นที่ตรงกันในเรื่องที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในแนวทางที่ทันสมัยตามแบบนิยมของประเทศทางตำวันตก ที่ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนของตนเข้าไปร่วมบริหารประเทศ ซึ่งนั่นก็คือการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง

จนกระทั่งในรุ่งสางของวันที่ 24 มิถุนายน 2457 ประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันจะหวนกลับ เมื่อประเทศได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตย โดยมีการประกาศจากคณะราษฎร เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ตรงบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบัน

การปกครองในระบอบใหม่ ที่ยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจนัก ที่ยังคงมีการต่อต้านจากฝ่ายอำนาจเดิม ด้วยการกระทำอันเป็นการขัดขืนต่อสู้ได้แก่ การปิดสภาฯ, กบฏบวรเดช และกบฏพระยาทรงสุรเดช แต่ฝ่ายอำนาจใหม่ก็ยังเป็นฝ่ายชนะ และนำรัฐนาวาออกล่องไปในสายน้ำแห่งอุปสรรคที่เชี่ยวกราก ผ่านอุปสรรคมากมาย จนมาถึงวันนี้ 89 ปีแล้ว และจะด้วยเหตุผลใด ความเข้าใจแบบไหนก็ไม่ทราบสาเหตุได้ แต่มรดกของพวกเขากลับมีบางคนกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการทหารและ “ชิงสุกก่อนห่าม”

จากประชาธิปไตยที่กระท่อนกระแท่นสู่สิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่ในนาม

จากวันนั้นถึงวันนี้ สิ่งที่คณะราษฎรได้สร้างขึ้น และยังเหลืออยู่ในทุกวันนี้ คืออะไรบ้าง มันยากที่จะบอกได้ แต่เชื่อว่าอยู่ในห้วงคำนึงของทุกๆคน เราพอใจ หรือเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาได้สร้างจนเป็นมรดกให้พวกเราได้รักษาหรือว่าอยากจะทำลาย ก็เป็นสิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนจะต้องตัดสินใจ ว่าเรายังอยากจะรักษา สร้างเสริม พัฒนาระบบประชาธิปไตย ทีเรามีอยู่ให้มันเข้มแข็ง ตามความหมายที่สากลเขาบัญญัติไว้ว่าระบอนี้มันคืออะไร และต้องทำตามระบบ เพื่อให้เสียงของประชาชนนั้น แข็งแกร่งมั่นคงมีบทบาทสำคัญในการชี้แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างไร

คณะราษฎร 2475

หรือเราคิดว่าระบบนี้มันไม่เหมาะกับเราและต้องการจะหาระบบใหม่ที่เหมาะกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง เราทุกคนเลือกได้ แต่นั้นแหละถ้าพูดว่าเราทุกคนเลือกได้ มันแปลว่ามีพื้นฐานมาจากประชาชนส่วนใหญ่คือผู้เลือก หากเราโดนผู้มีพลังอำนาจทางกำลังและอาวุธมายึดประเทศ และปกครอง เลือกทุกอย่างแทนเรา สิ่งนั้นก็จะไม่เรียกว่าประชาธิปไตย แต่หากประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะชอบแบบนั้น คนส่วนน้อยก็ต้องยอมรับในการเลือก

ทุกวันนี้ด้วยแรงกระเพื่อมทางการเมืองและประเด็นอ่อนไหวหลายๆอย่าง คณะราษฎร 2475 ในความรู้สึกของแต่ละคน แต่ละฝ่าย อาจจะแตกต่างกันสุดขั้นระดับเทพกับมาร และมันก็หยั่งรากลึกจนไม่สามารถจะมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันได้ แต่ในความเข้าใจที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ พวกเขาทำถูกและทำผิดไปในคราวเดียวกันในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แต่เป็นการผิดและถูกในบริบทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และนี่ก็คือเรื่องราวเกล็ดบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศที่สืบเนื่องกันมาอย่างไม่รู้ว่าที่สุดแล้ว ทุกวันนี้คือการได้รู้ผลลัพธ์ของประเทศในที่สุด หรือจะมีใครมากลบปัญหาเหล่านี้ให้กลับไปอยู่ใต้พรหมอีกครั้ง รอวันหนองแตกอีกหน ซึ่งข่าวเด่น ประเด็นฮอตขอภาวนาให้มันเป็นอย่างแรก

เครดิตภาพ

https://www.sarakadeelite.com/faces/120-years-of-pridi-banomyong/

https://www.silpa-mag.com/history/article_49539

https://www.bbc.com/thai/thailand-53160098

ข่าววันนี้ ที่น่าสนใจ

เพชรซาอุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.